Keni harruar fjalëkalimin tuaj?

Nëse keni emrin e përdoruesit ju lutemi plotësojeni tek fusha e mëposhtëme:

1
Nëse profili i akauntit tuaj është i plotësuar ne do t’ju dërgojmë fjalëkalimin e ri tek adresa email.
2
Nëse profili i akauntit tuaj nuk është ende i plotësuar (jeni regjistruar me 1 klikim ose SMS dhe nuk e keni kompletuar ende profilin) kontaktoni me kujdesin e klientit nëpërmjet live chat
ose telefoni në këto numëra
Kujdesi i Klientit
+355675050901+355675050902
+355675050903+355675050904
+355675050905+355675050906
+355675050908
+Suporti Teknik
+355675050907
Ju bëjmë me dije se të gjitha thirrjet drejt qendrës së suportit do të regjistrohen me qëllimin e mbrojtjes së klientit dhe për të përmirësuar shërbimin e klientit me trajnime në vazhdim.

Agjentët tanë do t’ju kërkojnë të dhënat e nevojshme për plotësimin e profilit të akauntit tuaj, para përgatisni veten që të keni:
a.
përdoruesin
b.
një adresë emaili të vlefshme (fjalëkalimi i ri do t’ju dërgohet tek adresa emailit)
c.
një numër telefoni të vlefshëm (tërheqjet e fitimeve mund të bëhen vetëm pasi ju dërgohet kodi i autorizimit me SMS)
d.
emri dhe mbiemri (kërkohen për të kompletuar profilin tuaj)
e.
ditëlindja juaj (kërkohet për të kompletuar profilin tuaj)
Shënim: bëni kujdes me saktësinë e adresës email dhe numrit të telefonit, ato janë shumë sensitive në veprimet e tjera që do të kryeni me ne (tërheqjet dhe promocionet)